* Cập nhật ngày 17 tháng 03 năm 2023

Chính sách bảo mật này trình bày cách YellowLineTaxis thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web YellowLineTaxis.com (gọi chung là “Dịch vụ của chúng tôi”).

1.THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Người dùng trong quá trình cung cấp Dịch vụ. Thông tin cá nhân bao gồm các chi tiết đủ để xác định danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất các thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Thông tin nhạy cảm bao gồm hồ sơ y tế, hồ sơ thuế, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân khác.

 

Dưới đây là các nguồn thông tin mà chúng tôi thu thập:

  • Thông tin do Người dùng cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin mà Người dùng cung cấp liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.
  • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin khi Người dùng và tài xế tương tác với Dịch vụ.
  • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Người dùng từ các nguồn hợp pháp và công khai khác.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân bao gồm:

 1. Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp Dịch vụ và xử lý các giao dịch liên quan.
 2. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi:
  • Chúng tôi đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện chất lượng và phát triển Dịch vụ.
 3. Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm:
  • Chúng tôi đề xuất Dịch vụ mà Người dùng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Người dùng và cá nhân hóa trải nghiệm.
 4. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý:
  • Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng.
 5. Liên lạc với Người dùng:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với Người dùng qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Người dùng.
 6. Tiếp thị:
  • Chúng tôi tiếp thị và quảng bá Dịch vụ dựa trên sở thích của Người dùng.
 7. Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để ngăn chặn, phát hiện gian lận và lạm dụng, bảo vệ an ninh của Người dùng, chúng tôi và những người khác. Đồng thời, chúng tôi cũng áp dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng.
 8. Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của Người dùng: Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ xin sự đồng thuận của Người dùng trước khi sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích cụ thể khi liên hệ với Người dùng. 🛡️

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG COOKIES

Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Người dùng, tìm hiểu thêm về sở thích của Người dùng và cung cấp cho Người dùng các tính năng và dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích bổ sung sau:

 1. Nhận diện Người dùng khi vào web:
  • Điều này cho phép chúng tôi cung cấp đề xuất cá nhân hóa, hiển thị nội dung phù hợp và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 2. Lưu ý tùy chọn đã chấp thuận:
  • Chúng tôi tôn trọng sở thích của Người dùng, bao gồm ngôn ngữ và cấu hình mà Người dùng đã lựa chọn.
 3. Nghiên cứu và phân tích để cải thiện Dịch vụ.
 4. Ngăn chặn hành vi gian lận.
 5. Cải thiện an ninh.
 6. Cung cấp nội dung liên quan đến sở thích của Người dùng:
  • Điều này bao gồm quảng cáo trên trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 7. Đo lường và phân tích chất lượng Dịch vụ của chúng tôi.

Nhớ rằng việc sử dụng cookie giúp cải thiện trải nghiệm của Người dùng và tối ưu hóa Dịch vụ.

 

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi tuân thủ quy định của pháp luật liên quan khi lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng. Đồng thời, chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để đảm bảo thông tin được lưu trữ an toàn và bảo mật. 🔒🔐

 

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tại yellowlinetaxis.com, bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế với khả năng đảm bảo an toàn và riêng tư cho thông tin của người dùng và tài xế.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn việc truy cập và sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Đồng thời, chúng tôi thường xuyên hợp tác với các chuyên gia bảo mật để cập nhật thông tin mới nhất về an ninh mạng, đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân trên hệ thống máy chủ, sử dụng các hệ thống tường lửa, kiểm soát truy cập và mã hóa dữ liệu.

Thông tin về thẻ thanh toán của người dùng do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (như số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của mình. Các giao dịch thanh toán của người dùng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

 

QUẢNG CÁO TRÊN INTERNET VÀ BÊN THỨ BA

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có thể chứa quảng cáo từ các bên thứ ba và liên kết đến các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về người dùng khi họ tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

 

THỜI HẠN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng để đảm bảo khả năng sử dụng liên tục các dịch vụ của chúng tôi. Thời gian lưu trữ được xác định dựa trên các mục tiêu quy định trong Chính sách quyền riêng tư, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác được thông báo trước cho người dùng. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi cam kết xóa thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến YellowLineTaxis.com. Khi tiếp nhận phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật thông tin.

Chúng tôi tích cực hỗ trợ người dùng giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo theo quy trình sau:

 1. Bộ phận Chăm Sóc Người dùng của YellowLineTaxis.com tiếp nhận khiếu nại từ người dùng và chủ động giải quyết nhanh chóng. Nếu có cơ sở dựa trên các chính sách đã công bố, chúng tôi sẽ trả lời kết quả giải quyết khiếu nại ngay lập tức.
 2. Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định trong các chính sách đã công bố, Bộ phận Chăm Sóc Người dùng cam kết phản hồi cho người dùng trong không quá 7 ngày.
 3. Chúng tôi chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận liên quan và gọi điện xác nhận với người dùng về kết quả đã được giải quyết.

Người dùng có thể gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Dịch Vụ Taxi Hà Nội

Địa chỉ: Toà nhà Tân Tây Đô, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 032.5858.355

Zalo: https://zalo.me/0325858355

Website: https://yellowlinetaxis.com

Email: lienhetaxihanoi@gmail.com